mr.A.H.
Staring

Strafrechtadvocaat

Voorstellen

Bent u in aanraking gekomen met het strafrecht? Neem dan zo snel mogelijk een deskundige advocaat in de arm. Mr. A.H. Staring is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en is gespecialiseerd in strafrecht. Ook is hij gespecialiseerd in faillissementsfraude en is hij lid van het kennisplatform faillissementsfraude. Verder is mr. A.H. Staring actief in jeugdrecht. Ten slotte staat hij mensen bij die vanwege een ernstige psychiatrische stoornis te maken krijgen met een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Daarom is hij ook lid van de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland. Mr. A.H. Staring is met name actief in de regio Arnhem/Nijmegen, maar hij neemt ook zaken buiten de provincie Gelderland in behandeling. Mr. A.H. Staring heeft de expertise in huis om u daadkrachtig en deskundig bij te staan.

Juridische hulp

Als u bent aangehouden of wordt verhoord door de politie, komt u in contact met het strafrecht. Als u verdacht wordt van een strafbaar feit kan dat uiteraard terecht zijn, maar het gebeurt ook regelmatig dat mensen ten ontrechte worden verdacht.

Het is hoe dan ook noodzakelijk om zo spoedig mogelijk een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

 

In het geval u en uw kind in aanraking komen met jeugdbeschermingsmaatregelen en/of het jeugdstrafrecht, is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat die jeugdrechtzaken behandeld. 

 

In geval uzelf, iemand uit uw familie of iemand anders uit uw sociaal netwerk behept bent c.q. is met een psychiatrische stoornis en er sprake is van een gedwongen opname of een verzoek tot een gedwongen opname in een  psychiatrisch ziekenhuis, dan moet u weten welke rechten uzelf dan wel de ander heeft. Daarom is het noodzakelijk een advocaat in de arm te nemen die kennis en ervaring op het gebied van psychiatrisch patiëntenrecht heeft.

 

Kortom, als u om wat voor reden dan ook in aanraking bent gekomen met het strafrecht, het jeugdrecht  en/of het psychiatrisch patiëntenrecht, dan kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met mr. A.H. Staring.

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913
strafrechtadvocaat