mr.A.H.
Staring

Strafrechtadvocaat

Jeugd en strafrecht

Jaarlijks komen vele minderjarigen in Nederland in aanraking met het rechtssysteem. Dat kan zijn omdat ze onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst worden, omdat ze worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, maar bijvoorbeeld ook omdat ouders gaan scheiden en ze de gevolgen ondervinden die dat voor hen heeft.

Deskundig advies

Hierbij staat voorop dat de minderjarige er in al die gevallen niet alleen voor mag staan, maar moet kunnen rekenen op deskundig advies en bijstand van een advocaat. Verder mogen ook de rechten van ouders niet uit het oog worden verloren als bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een uithuisplaatsing van hun kind.

 

Sinds 1 april 2011 heeft Nederland een Kinderombudsman. Hij beschermt de rechten van kinderen. Marc Dullaert is de eerste Kinderombudsman. Hij werkt samen met andere mensen, die hem helpen bij onderzoek en het geven van uitleg over kinderrechten. In het onderzoeksrapport: 'bijzondere curator, een lot uit de loterij' pleit hij voor een meer prominente rol van de bijzondere curator, zodat de belangen van minderjarige in personen- en familierechtzaken beter kunnen worden gewaarborgd.

Mr. A.H. Staring treedt regelmatig op als bijzondere curator.

  

Daarnaast staat hij minderjarigen in strafzaken bij.

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbare feit plegen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht. Overigens kan de rechter het jeugdstrafrecht eventueel ook toepassen op volwassenen tot 21 jaar. Mr. A.H. Staring staat deze groep jonge mensen sinds jaar en dag met hart en ziel bij.

 

Kortom, in het geval minderjarigen, om wat voor reden dan ook, met het rechtsysteem in aanraking komen, of het nu gaat om jeugstrafrecht of om het opleggen van jeugdbeschermingsmaatregelen, staat mr. A.H. Staring hen graag bij. Ook ouders die bijvoorbeeld in de situatie verkeren dat hun kind uit huis wordt geplaatst kunnen rekenen op zijn rechtsbijstand. Mr. A.H. Staring is actief in de regio Arnhem/Nijmegen, maar hij behandelt ook zaken buiten de provincie Gelderland. 

 

 

Is uw zaak geen jeugdzaak dan kan mr. A.H. Staring u doorverwijzen naar andere ter zake kundige raadslieden.

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913
strafrechtadvocaat