mr.A.H.
Staring

Strafrechtadvocaat

Drugs/ Drugszaken

 

Wordt u ervan verdacht dat u de Opiumwet heeft overtreden dan kunt u voor uw verdediging bij mr. A.H. Staring terecht. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een zaak met betrekking tot softdrugs of harddrugs.

 

In de Nederlandse wetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen softdrugs en harddrugs. Harddrugs zijn verdovende middelen waarvan de Nederlandse overheid vindt dat ze een onaanvaardbaar risico voor de samenleving met zich meebrengen. De drugs die in deze categorie vallen, zijn opgenomen in Lijst I van de Opiumwet. Voorbeelden hiervan zijn:

 

 

Softdrugs zijn verdovende middelen waarvan de gebruiksrisico’s minder groot worden geacht. De drugs die hieronder vallen, zijn opgenomen in Lijst II. Voorbeelden hiervan zijn:

 

 

Het onderscheid tussen softdrugs en harddrugs is van belang voor de strafbaarheid en sanctie.

 

In de Opiumwet worden diverse handelingen strafbaar gesteld.

 

 

Verder zijn ook voorbereidingshandelingen en bevorderingshandelingen strafbaar gesteld. Mr. A.H. Staring kan u precies vertellen wat dat precies allemaal inhoudt.

 

Voor beide categorieën (softdrugs en harddrugs) geldt dat bij de opsporing en vervolging rekening wordt gehouden met de hoeveelheid verdovende middelen die het betreft. Bij een geringe hoeveelheid verdovende middelen voor eigen gebruik volgt over het algemeen geen juridische, strafrechtelijke consequentie. Hulpverlening aan de gebruiker staat hierbij voorop. Bij harddrugs gaat het bij de “geringe hoeveelheid” om een hoeveel van maximaal 0,5 gram (bijvoorbeeld één bolletje of wikkel). Bij softdrugs is de hoeveelheid die niet vervolgd wordt, gesteld op een maximum van 5 gram. Dit is ook wel bekend als het gedoogbeleid. Hierbij is ook van belang dat teelt die op kleine schaal plaatsvindt over het algemeen eveneens niet vervolgd wordt. Het gaat dan om een maximaal aantal van 5 plantjes. Als grotere hoeveelheden worden aangetroffen, gaat het Openbaar Ministerie wel over tot vervolging.

 

Daarnaast zal in veel gevallen ook overgaan worden tot de ontneming van het vermeende wederrechtelijk  verkregen voordeel. Beter bekent als de Pluk-ze regeling.  Hiermee tracht de Openbaar Ministerie het geld dat met het drugsdelict is verdiend op u te verhalen. Veelal worden daarbij onredelijk hoge schattingen gemaakt. Het is van belang hiermee rekening te houden vanaf het eerste begin van de strafzaak.   

 

Mr. A.H. Staring kan u over deze onderwerpen uitgebreid informeren en u begeleiden bij de verschillende wegen die kunnen worden bewandeld.

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913
strafrechtadvocaat