mr.A.H.
Staring

Strafrechtadvocaat

TBS

 

TBS betekent terbeschikkingstelling. TBS is een behandelmaatregel die de rechter oplegt aan mensen die zware delicten hebben gepleegd en lijden aan een psychiatrische ziekte of stoornis. Deze stoornis beïnvloedt in meerdere of mindere mate hun gedrag.
De rechter stelt hen daarom niet geheel verantwoordelijk voor hun daden. Voor het deel van het delict dat de daders wel kan worden aangerekend, kan de rechter hen gevangenisstraf opleggen; het zogenaamde combinatievonnis (bijvoorbeeld acht jaar gevangenisstraf + TBS). Om de stoornis te behandelen en herhaling (recidive) te voorkomen wordt mede tbs opgelegd. Dit alles met als doel de samenleving te beveiligen.

 

Er zijn twee varianten TBS:

1. de TBS met bevel tot verpleging (vrijheidsbenemende maatregel)

2. de TBS met voorwaarden

 

Over het algemeen wordt het meest gesproken over de tbs met bevel tot verpleging, officieel ‘TBS met bevel tot verpleging van overheidswege’. De TBS-gestelde wordt in dit geval in een TBS-kliniek geplaatst en behandeld.
Bij een TBS met voorwaarden wordt de persoon niet onder dwang in een kliniek opgenomen, maar stelt de rechter voorwaarden aan het gedrag. De persoon moet dan bijvoorbeeld een verplichte behandeling ondergaan of mag geen alcohol of drugs gebruiken. Als men zich niet houdt aan die voorwaarden, kan de rechter de TBS omzetten in een TBS met bevel tot verpleging. De rechter legt de tbs met voorwaarden op als poliklinische behandeling volstaat om het recidivegevaar te beteugelen.

 

Mr. A.H. Staring staat mensen bij die in een TBS-procedure zitten of er net mee te maken krijgen. Zoals met al zijn cliënten, onderhoudt mr. A.H. Staring regelmatig contact. Hen die van hun vrijheid zijn benomen bezoekt hij regelmatig.


 

 

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913
strafrechtadvocaat