mr.A.H.
Staring

Strafrechtadvocaat

Zeden

 

Wordt u verdacht van het plegen van een zedenmisdrijf, bijvoorbeeld verkrachting of aanranding? Misschien heeft u verboden pornografische afbeeldingen in uw bezit of op uw computer gehad of wordt u verdacht vanwege vermeende ontucht of incest of grooming? Mr. A.H. Staring heeft ervaring in zedenzaken en kan u daarom uitstekend bijstaan.

 

HIj behandelt ondermeer de volgende soorten zedenmisdrijven:

 

 

Het kan zijn dat u een dagvaarding heeft ontvangen of dat u bent uitgenodigd voor een politieverhoor. Of u schuldig bent of niet doet voor mr. A.H. Staring niet ter zake. Hij behandelt alle soorten zedenzaken en kan u daarom uitstekend met raad en daad terzijde staan.

 

Voor u is het noodzaak om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met een advocaat. Deze kan er  namelijk op toezien dat de regels voor verhoor en aangifte door de politie wordt nageleefd. Het is erg belangrijk dat u een goede verklaring aflegt. Indien de regels voor verhoor niet juist worden nageleefd zal dat door de advocaat naar voren moeten worden gebracht. Dit heeft consequenties voor uw vervolging.

 

Er wordt regelmatig aangifte gedaan van zedendelicten als aanranding of verkrachting. Niet alle aangiftes worden echter naar waarheid afgelegd. Regelmatig komen valse aangiftes voor. Dit kan gemakkelijk gebeuren omdat er vaak maar één getuige is. Ook in dit geval dient u het advies in te winnen bij een advocaat om uw naam te zuiveren en om vervolging te voorkomen. 

 

Zedenmisdrijven worden soms zwaar bestraft en brengen altijd grote persoonlijke onrust met zich mee.  Beschuldigd worden van een zedenmisdrijf kan een zware impact hebben. Aangiftes van zedenmisdrijven komen vaak uit de directe omgeving. Dit betekent dat een vervolging ernstige gevolgen kan hebben voor uw dagelijks bestaan en diep ingrijpt in uw persoonlijke leven. Het is daarom des te meer van belang dat u een goede vertrouwensband heeft met uw advocaat.   

 
Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913
strafrechtadvocaat